Zeker in Noodverlichting!

U wilt er natuurlijk Zeker van zijn dat er bij calamiteitenomstandigheden waarbij (vluchtweg)noodverlichting essentieel is, deze op zo’n moment dan ook optimaal functioneert.

Om hieraan te voldoen en dit te waarborgen zijn hiervoor de basisvoorwaarden vastgelegd in NEN-normen, de Arbowet, het Bouwbesluit en het Gebruiksbesluit 2008.

In het gebruiksbesluit is bepaald dat noodverlichting eens per jaar dient te worden geïnspecteerd en onderhouden.

Wij kunnen voor u deze periodieke inspecties en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren en verzorgen daarbij tevens een actuele logboekregistratie.

Een goed werkende noodverlichting is een zeer belangrijk aspect voor de veiligheid van mensen op hen verblijfslocatie in geval van noodsituaties.