Zeker in Inspecties!

U wilt er natuurlijk Zeker van zijn dat de technische installaties in uw werkomgeving optimaal, comfortabel en veilig (blijven) functioneren.

Om hieraan te voldoen en dit te waarborgen zijn hiervoor voorwaarden vastgelegd in NEN –normen en nationale regelgeving. Ook zijn er voor installaties Europese richtlijnen opgesteld.

Vaak willen verzekeraars of andere eisende partijen (overheid/brandweer) ook weten of uw installatie voldoet aan de geldende normen en kunnen daarnaast (aanvullende) voorwaarden stellen over hoe om te gaan met inspectie en het onderhoud.

Wij kunnen deze (NEN) inspecties voor u uitvoeren. Na de inspectie ontvangt u dan van ons een heldere rapportage met daarin een opsomming van eventuele geconstateerde gebreken voorzien van een veiligheidsprioriteit en aanbevelingen.

Een installatie die voldoet aan de normen is veilig en bedrijfszeker!