Zeker in Brandmeldsystemen!

U wilt er natuurlijk Zeker van zijn dat uw werk- en/of verblijfslocatie voldoet aan de veiligheidseisen.

Een belangrijk aspect hiervan is dat een mogelijke brandhaard op tijd wordt gedetecteerd en dat er bij bepaalde calamiteitenomstandigheden een ontruimingsignaal wordt afgegeven, zodat aanwezige mensen op tijd naar een veilige locatie kunnen vluchten.

Om hieraan te voldoen en dit te waarborgen is regelgeving vastgelegd; o.a. in NEN-normen, de Arbowet, de Woningwet, het Bouwbesluit en het Gebruiksbesluit.

Als een (verblijfs)gebouw moet voldoen aan een gecertificeerde brandmeldinstallatie dan moet hiervoor een Programma van Eisen (PvE) zijn/worden opgesteld.

Dit PvE dient dan goedgekeurd te zijn door de brandweer en eventuele andere eisende partijen, zoals bijvoorbeeld de verzekeraar.

Wij kunnen u in dit hele traject van dienst zijn; van communicatie met de eisende partij(en) tot aan het opleveren van een gecertificeerde brandmeldinstallatie. Van kleine tot grote- en van eenvoudige tot complexe- systemen.

Een goedwerkende brandmeld- en/of ontruiminginstallatie is van groot belang om op tijd veiligheidsmaatregelen te kunnen nemen bij rook- en/of brandontwikkelingen. Hierdoor kunnen leed en schades worden voorkomen of beperkt.